Wat is eigenlijk IS duurzaamheid en wat zijn de grootste stappen die genomen kunnen en moeten worden in uw restaurant?

In het Straw by Strawkader van ons streven naar een duurzamere toekomst proberen we restaurants voortdurend te helpen om meer op duurzaamheid gerichte ruimtes te worden, zowel door middel van ons product als door onze informatieve artikelen. Maar wat IS duurzaamheid eigenlijk, en wat zijn de grootste stappen die in uw restaurant genomen kunnen worden?

Duurzaamheid zelf wordt gedefinieerd als 'planning voor de lange termijn' en verwijst in ons geval specifiek naar het in evenwicht brengen van de ecologische, economische en sociale eisen in de moderne wereld. Te lang zijn restaurants gedwongen geweest zich zo te richten op hun economische stabiliteit dat ze geen tijd of budget hebben om zich bewust te zijn van positieve veranderingen die ze kunnen doorvoeren om de wereld te helpen. Dit heeft ertoe geleid dat onze consistente prijsdalingen in overeenstemming zijn met ons doel om duurzaamheid betaalbaar en de moeite waard te maken, evenals onze gidsen om rekening te houden met tijdsbeperkingen. Wat betreft de stappen die u zou moeten overwegen:

Er zijn twee belangrijke bijdragen aan de klimaatverandering in de horeca. De eerste is ons belangrijkste probleem, het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik. Zoals u wellicht weet, heeft de EU deze vanaf 2021 gelukkig verboden en ons product is gericht op het bieden van een van de beste alternatieven voor deze maar al te populaire producten die in elk restaurant te vinden zijn. Ten tweede is er voedselverspilling, waarvoor veel verschillende oplossingen bestaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe Franco Manca hun reservedeeg aanpakt door het te delen met de gemeenschap, of door recycleerbare containers aan te bieden en uw klanten aan te moedigen hun voedsel mee naar huis te nemen als ze het niet opeten of zelfs voedsel op kleinere borden presenteren - studies tonen aan dat klanten het gevoel hebben dat hun portie groter is op een kleiner bord en dat ze waarschijnlijk minder van hun voedsel zullen achterlaten. Tot slot, en dit is het meest relevant, moet de opslag worden geoptimaliseerd, waarbij zowel fruit als groenten een langere levensduur hebben als ze goed worden verzorgd, en waarbij de verwachtingen worden gemanaged, wat betekent dat je soms iets op hebt, maar dat er veel minder voedsel naar een stortplaats wordt gestuurd waar het vreselijke methaan produceert dat schadelijk is voor het milieu.

Een belangrijke manier om broeikasgassen te verminderen is ook de optie van veganisme, waarbij sommige studies je kassen met 60 of meer procent zou kunnen verminderen! Veganistische restaurants winnen niet alleen aan populariteit en respect, maar zijn ook de meest milieuvriendelijke optie als het gaat om menu's, voedselbereiding en afval en productie. De econoom stelt: als je voor tweederde van de maaltijden veganistisch zou gaan, terwijl je toch af en toe dierlijke producten zou gaan eten, zou dat de uitstoot van broeikasgassen met bijna 60 procent verminderen. Absoluut veganisme is, zoals te verwachten valt, het meest milieuvriendelijk. Die-hard bladeters kunnen beweren dat ze 85% van hun ecologische voetafdruk hebben weggehaald.

In het algemeen is het essentieel dat voedselafval en verspilling van gebruiksvoorwerpen wordt teruggedrongen - CarbonFreeDining.org stelt dat "Naarmate armere landen zich ontwikkelen en de wereldbevolking groeit, kan de uitstoot in verband met voedselverspilling stijgen van 0,5 gigaton kooldioxide per jaar tot 1,9 à 2,5 GT per jaar in 2050". Bovendien wordt algemeen gesteld dat het terugdringen van voedselverspilling en de herverdeling van voedselverspilling of -overschotten in de wereld waar armoede en ondervoeding voorkomen, kunnen helpen om de honger te bestrijden op die plaatsen die niet over de middelen beschikken om te floreren - vooral gezien het feit dat de burgers in veel gevallen slechts zelden grond hebben om de landbouw uit te breiden.